1614

1614

374/2010 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Α.Μ. ΟΔΟ 8/2009 a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Α.Μ. ΟΔΟ 8/2009 ads3742010.pdf