1619

1619

379/2010 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ ads3792010.pdf