162/2012

162/2012

162/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012 a

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012 AOE1622012.pdf