1626

1626

386/2010 – Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ a

Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ads3862010.pdf