163/2011

163/2011

163/2011 – Εξέταση αναφορά – αίτησης του υποψηφίου προμηθευτή «ΓΚΙΟΥΛΟΥΜΗ ΣΟΛΩΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την εργασία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων». a

Εξέταση αναφορά – αίτησης του υποψηφίου προμηθευτή «ΓΚΙΟΥΛΟΥΜΗ ΣΟΛΩΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την εργασία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων». AOE1632011.pdf