164/2012

164/2012

164/2012 – Έισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος) a

Έισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος) aoe1642012.pdf

164/2012 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων» a

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων» ADS1642012f.pdf