166/30-08-2010

166/30-08-2010

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για την εκδήλωση «Θέρος – τρύγος» στις 11/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» a

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων  για την εκδήλωση «Θέρος – τρύγος» στις 11/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» adspk166.pdf