166

166

Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010 a

Έγκριση πίστωσης ποσού 466,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 11%, τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010, στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου adskapi942010.pdf

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου: «Παρεμβάσεις διαμόρφωσης κτιρίου, για τη στέγαση του Ζ’ Κ.Α.Π.Η. Ιλίου». a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου: «Παρεμβάσεις διαμόρφωσης κτιρίου, για τη στέγαση του Ζ’ Κ.Α.Π.Η. Ιλίου». adskapi982010.pdf

Έγκριση πίστωσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και υλικού μικροφωνικών εγκαταστάσεων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου a

Έγκριση πίστωσης ποσού 762,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και υλικού μικροφωνικών εγκαταστάσεων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου adskapi952010.pdf

162/2009 – Έγκριση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών» στα πλαίσια του Έργου «Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Ιλίου» a

Έγκριση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών» στα πλαίσια του Έργου «Βελτίωση