1668

1668

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» a

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» ade4842010.pdf