168/2012

168/2012

168/2012 – 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 7.615,38 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου a

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 7.615,38 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου AOE1682012.pdf

168/2012 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση πραράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση πραράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ

168/2012 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση πραράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση πραράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ