170

170

129/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2008 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2008 ads129.pdf