173/2009

173/2009

173/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο υποκατάστημα ενδυμάτων “SPRIDER” για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο υποκατάστημα ενδυμάτων “SPRIDER” για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας ads173.pdf