1742

1742

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «STALCO S.A.», κατά της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο & 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «STALCO S.A.», κατά της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο & 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου ade5532010.pdf