1767

1767

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές : του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου. a

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές :                -Μάθε παιδί μου γράμματα και                -BLACK ΜΠΕΕΕ…… του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 &