1780

1780

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια μελανιών – τόνερ, αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των Η/Υ των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου. a

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια μελανιών – τόνερ, αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των Η/Υ των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου. adspk1982010.pdf