179/2011

179/2011

179/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία Γκουλιούμης Σόλωνας του Αθανασίου κατά της με αρ.173/03-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων » a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία Γκουλιούμης Σόλωνας του Αθανασίου κατά της με αρ.173/03-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Ανακαίνιση χρωματισμών  σχολικών κτιρίων » aoe1792011.pdf