180/2009

180/2009

180/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια Hardware, System Software, παραμετροποίηση συστήματος και ψηφιακού υποβάθρου, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχειρίσεις Οδικού Δικτύου» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια Hardware, System Software, παραμετροποίηση συστήματος και ψηφιακού υποβάθρου, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχειρίσεις Οδικού Δικτύου» ads180.pdf