1813

1813

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ a

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ ade5922010.pdf