184/2012

184/2012

184/2012 – 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 1.269,19 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας a

2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 1.269,19 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο