185/2011

185/2011

185/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης» a

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης» adsdhkepa1852011.pdf