186/2012

186/2012

186/2012 – 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υποστήριξη για την εφαρμογή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού» a

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υποστήριξη για την εφαρμογή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού» AOE1862012.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 4/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 4/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» ADSDHKEPA1862012.pdf