19/20-1-2010

19/20-1-2010

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση και τοποθέτηση τέντας για καρναβαλικές εκδηλώσεις. a

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση και τοποθέτηση τέντας για καρναβαλικές εκδηλώσεις. adspk192010.pdf