192/2012

192/2012

192/2012 – 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Υποστήριξη για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών» a

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Υποστήριξη για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών» AOE1922012.pdf