193

193

068/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος ADS0682011.pdf

067/2011 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ) a

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ) ADS0672011.pdf

066/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ADS0662011.pdf

063/2011 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16-12-2010 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΛΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ a

Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16-12-2010 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΛΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ADS0632011.pdf

062/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.143,00 € από τους 32/9-12-2010 & 33/9-12-2010 βεβαιωτικούς καταλόγους (αναδρομικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων) της υπόχρεης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στην υπόχρεη ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ a

Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.143,00 € από τους 32/9-12-2010 & 33/9-12-2010 βεβαιωτικούς καταλόγους (αναδρομικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων)  της υπόχρεης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και επαναβεβαίωση