195/2010

195/2010

195/2010 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08 a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08 ads1952010.pdf