196/2012

196/2012

196/2012 – 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δένδρων και θάμνων» a

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δένδρων και θάμνων» AOE1962012.pdf