1976

1976

044/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας» a

 Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας» ADS0442011.pdf