2009

2009

007/2011 – Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ιδιοκτησίας ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ επί της οδού Καλπακίου 19, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής a

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ιδιοκτησίας ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ επί της οδού Καλπακίου 19, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής aepz0072011.pdf