2011

2011

009/2011 – Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΤΕΜΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επί των οδών Πάριδος 100 & Πηλέως & Αχιλλέως (κ7), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης τριών (3) βεβαιωμένων παραβάσεων a

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΤΕΜΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επί των οδών Πάριδος 100 &