209

209

022/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του

021/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου» aoe0212011.pdf