211/5-10-2010

211/5-10-2010

Εξέταση πρότασης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Παππού Δάφνης για την πρόσληψη των καθηγητών που θα διδάξουν στο Ωδείο για το σχολικό έτος 2010-2011. a

Εξέταση πρότασης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Παππού Δάφνης για την πρόσληψη των καθηγητών που θα διδάξουν στο Ωδείο για το σχολικό έτος 2010-2011.