2114

2114

033/2011 – Έγκριση πίστωσης και μελέτης για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης aoe0332011.pdf