212/2011

212/2011

212/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011-2012». a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011-2012». AOE2122011.pdf

212/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 10.570,00 € του υπόχρεου κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28992/07-06-2011 αίτησή του a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 10.570,00 € του υπόχρεου κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βάσει της 538/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28992/07-06-2011 αίτησή του ADS2122011.pdf