213/2012

213/2012

213/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου» a

Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου» AOE2132012.pdf

Λήψη απόφασης για παράταση (2) δύο μηνών για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ.:2/2012 a

Λήψη απόφασης για παράταση (2) δύο μηνών  για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ.:2/2012 ADSDHKEPA2132012.pdf