214/2011

214/2011

214/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια του ειδικού συστήματος υπογειοποιήσης απορριμμάτων». a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια του ειδικού συστήματος υπογειοποιήσης απορριμμάτων». AOE2142011.pdf

214/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 360,00 € μετά των προσαυξήσεων από τον υπ’ αριθμ. 24/20-11-2007 βεβαιωτικό κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΚΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ a

Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 360,00 € μετά των προσαυξήσεων από τον υπ’ αριθμ. 24/20-11-2007 βεβαιωτικό κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΚΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ADS2142011.pdf