214

214

050/2011 – Κατάρτιση πίνακα απόρων δημοτών του Δήμου Ιλίου – δικαιούχων περιοδικής ενίσχυσης με είδη διατροφής για τις εορτές του Πάσχα 2011 a

Κατάρτιση πίνακα απόρων δημοτών του Δήμου Ιλίου – δικαιούχων περιοδικής ενίσχυσης με είδη διατροφής για τις εορτές του Πάσχα 2011 aoe0502011.pdf

048/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές γιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές γιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων» aoe0482011.pdf

125/2009 – Απόφαση για την εκτέλεση της μίσθωσης οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου a

Απόφαση για την εκτέλεση της μίσθωσης οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου ads125.pdf