2140

2140

120/2011 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΚΛΕΩΝΑ και ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ που βρίσκεται επί των οδών ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – Ο.Τ. 2165Β – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ a

Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΚΛΕΩΝΑ και ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ που βρίσκεται επί των οδών ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – Ο.Τ. 2165Β – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ADS1202011.pdf