2144

2144

124/2011 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ… a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ