2148

2148

128/2011 – Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση, στη θέση Πύργος Βασιλίσσης a

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης & Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση, στη θέση Πύργος Βασιλίσσης ADS1282011.pdf