215/2010

215/2010

215/2010 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ a

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ads2152010.pdf