220

220

082/2009 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 15.366,29 € της υπόχρεης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ βάσει της 369/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2004 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από την υπ’ αριθ. 5550/05-02-2009 αίτησή της a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 15.366,29 € της υπόχρεης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ βάσει της 369/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2004 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από