221/2012

221/2012

221/2012 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 9Α/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς) – Σαπφούς & Φλέβας Ρουβικώνος στο Ο.Τ. 2125Α (Πλατεία) Περιοχής Ραδιοφωνίας a

Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 9Α/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς) – Σαπφούς & Φλέβας Ρουβικώνος στο Ο.Τ. 2125Α (Πλατεία)