2218

2218

071/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης έτους 2011» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης έτους 2011» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης AOE0712011.pdf