222/2010

222/2010

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία VODAFONE – PANAFON A.E., για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία VODAFONE – PANAFON A.E., για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» ade2222010.pdf