223

223

072/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης aoe0722011(1).pdf

071/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης έτους 2011» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης έτους 2011» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης AOE0712011.pdf

070/2011 – Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11» a

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11» aoe0702011.pdf

069/2011 – Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11» a

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11» AOE0692011.pdf

066/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων» AOE0662011.pdf

065/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις α)Μηχανολογικού και Καθαριότητας, β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, γ) Υπηρεσίες Νεκροταφείου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις α) Μηχανολογικού και Καθαριότητας, β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, γ) Υπηρεσίες Νεκροταφείου» AOE0652011.pdf