2244

2244

140/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.270,00 € της υπόχρεης κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ, βάσει της 169/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11181/14-03-2011 a

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.270,00 € της υπόχρεης κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ, βάσει της 169/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από