225/2010

225/2010

225/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΜΠΑΧΟΥΜΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΜΠΑΧΟΥΜΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για  παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας ads2252010.pdf