227

227

081/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις α) Μηχανολογικού και Καθαριότητας β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και γ) Υπηρεσιών Νεκροταφείου» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις α) Μηχανολογικού και Καθαριότητας β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  και Περιβάλλοντος και γ) Υπηρεσιών Νεκροταφείου» AOE0812011.pdf