2304

2304

165/2011 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου στην MILLENIUM BANK για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού a

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου στην MILLENIUMBANK για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού ADS1652011.pdf