2330

2330

096/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πανό και πινακίδων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου». a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πανό και πινακίδων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου». AOE0962011.pdf